Podmienky účasti v AUPAIR for You

Všetky záujemkyne sú oslovené po registrácii kontaktnou osobou a vyzvané pripraviť všetky dokumenty:

  • DEAR family lettervzor
  • Childcare References – dajte prosím, rodinám vyplniť túto predlohu
  • Police Report – výpis z registra trestov  –  v slovenskom jazyku – osobne získate v Bratislave, na Registri trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13 alebo žiadosťou na Krajskom úrade v danom meste
  • Health Certificate – potvrdenie od lekára, že ste spôsobilá vykonávať opatrovanie detí – použite prosím, túto predlohu
  • Passport copy – scan Vášho platného cestovného pasu
  • Driving licence copy – scan Vášho platného vodičského preukazu, ak je to relevantné
  • Fotky – fotka tváre a fotky bez a s deťmi

Až po poslaní všetkých dokumentov na info@dobraopatrovatelka.sk bude Váš profil plne zaevidovaný a ponúknutý rodinám vo Veľkej Británii.

 

Reklamy