Náplň práce dobrej opatrovateľky

   • veku primeraná, individuálna starostlivosť
   • dodržiavanie a rešpektovanie každodenného režimu dieťaťa podľa požiadaviek rodičov
   • voľnočasové aktivity prispôsobené veku dieťaťa zamerané na jeho rozvoj a záujmy (spoločné hranie sa, spievanie, tancovanie, návštevy detských ihrísk, výroba umeleckých dielok a iné)
   • prestávky na oddych a stravovacie návyky dieťaťa
   • vyzdvihnutie dieťaťa zo škôlky, zo školy, z krúžkov
   • v prípade potreby doučovanie vybraných predmetov, cudzích jazykov, príprava domácich úloh
   • udržiavanie poriadku v detských izbách, upratanie hračiek spolu s dieťaťom
   • ale aj starostlivosť o malé domáce zvieratá

Ostatné aktivity sú vždy po dohode s rodičmi, aby dostali pocit, že je o ich deti dobre postarané.

Od našich členiek očakávame:

1. Každá opatrovateľka počas výberového procesu predloží výpis z registra trestov, 2 písomné posudky zo strany predchádzajúcich klientov/rodičov resp. agentúry pre sprostredkovanie opatrovania detí.

2. Následne sa zúčastnia školenia 1. pomoc akreditovanou vzdelávacou spoločnosťou v prípade ak nemajú v tejto oblasti ukončené vzdelanie a úvodným tréningovým programom zabezpečeným agentúrou.

3. Sú oboznámené s interným pracovným poriadkom agentúry a dodržiavajú ho.

4. Počas svojho pracovného dňa/smeny s dieťaťom resp. s deťmi zodpovedajú za aktivity a dodržiavajú pokyny na základe vzájomnej dohody s rodičmi.

5. Opatrovateľky aktívne pristupujú k vlastnému rozvoju a  majú pozitívny prístup v komunikácii s klientom a agentúrou.

Jednotlivé smeny sú evidované v dokumente evidujúcom pôsobenie v rodine na týždennej báze. HARMONOGRAM_DO_týždenná báza je tu k dispozícii na stiahnutie a je dôležitý pre vyplatenie mzdy.