Cenová ponuka

Tým, že sa špecializujeme na hľadanie opatrovaliek podľa Vašich predstáv, je dôležité najprv zadefinovať Vašu predstavu o dobrej opatrovateľke a spôsob výberu.

Ešte pred začiatkom náboru vhodnej dobrej opatrovateľky sa platí agentúrny poplatok vo výške 50 eur a zahŕňa základné náklady súvisiace s hľadaním vhodných opatrovateliek.

Výberový proces má niekoľko krokov a platí, že jeho súčasťou je aj skúšobná pracovná smena o dĺžke 3 hodiny, zdarma.

Po úspešnom výbere sa platí agentúre sprostredkovateľská odmena, ktorej výška závisí od náročnosti výberového procesu a dohodnú sa podmienky medzi rodinou a vybranou opatrovateľkou – a to termín nástupu, zodpovednosti, pracovný čas a spôsob odmeňovania.

Táto odmena je jednorázová a garantuje:

  • zmenu opatrovateľky bez dodatočných nákladov do 3 mesiacov od nástupu vybranej opatrovateľky (z akéhokoľvek dôvodu či už zo strany rodiny alebo opatrovateľky)
  • výhodné ceny pre využitie ďalších našich služieb (napr. detské narodeninové oslavy,  kreatívne workshopy, upratovanie domácností, a iné podľa aktuálnej ponuky)

V prípade záujmu alebo otázok, vyplňte prosím, nezáväznú objednávku a do 24 hodín budete nami kontaktovaný/-á.