Ako ďalej po výbere opatrovateľky

Už od prvého dňa s opatrovateľkou detí je dobré ak si s ňou navzájom vymeníte pár dôležitých informácií. Naše opatrovateľky majú stále pri sebe pre prípad potreby svoju príručku. Tam je priestor aj na dopísanie týchto dôležitých dát:

   • telefonické kontakty na 2 zodpovedné osoby za dieťa (najvhodnejšie 2 telefónne čísla na obe osoby)
   • min. 1 telefonický kontakt v prípade pohotovosti/úrazu/choroby dieťaťa ak nebudú zodpovedné osoby k dispozícii (napr. starí rodičia, krstní rodičia, blízki priatelia, susedia)
   • informácie o zdravotnom stave dieťaťa, uvedenie možných alergií (vrátane alergie na lieky alebo jedlo), informácie o podávaní liekov pre dieťa, špeciálnej diéte, špeciálnych cvikoch a pod.
   • denný harmonogram detí:

– časy raňajok, desiaty, obeda, olovrantu, večere
– časy spánku a odpočinku

   • rozvojové a rutinné aktivity s dieťaťom
   • iné doplňujúce informácie dôležité pre opatrovateľku (vrátane situácií, ktorým je dôležité sa vyhnúť a pod.)

Okrem toho je tiež dôležité nastaviť si spoločné pravidlá komunikácie a správania sa medzi deťmi a opatrovateľkou.

No a v neposlednom rade, ak by sa stalo niečo nepríjemné, stále je tu pre Vás kontaktná osoba z agentúry.