Opatrovanie detí

Vybrať si vhodnú opatrovateľku Vašich detí chce hlavne porozmýšlať, aká by podľa Vás opatrovateľka detí mala byť. Preto sa na osobnom stretnutí všetkých našich klientov pýtame podrobnosti o:

  • dieťati /deťoch, pre ktoré sa hľadá dobrú opatrovateľku – počet, vek, zdravotný stav, záujmové aktivity
  • mieste výkonu práce a plánovanom termíne nástupu opatrovateľky do služby
  • aktivitách, ktoré by mala opatrovateľka vykonávať
  • pracovnom čase a ideálnom programe dňa detí
  • špecifických požiadavkách na opatrovateľku detí (počet rokov praxe, vzdelanie, znalosti, zručnosti)

Zároveň Vám počas neho vysvetlíme systém spolupráce s nami, čo zahŕňa agentúrny poplatok, ako prebieha nábor a výber vhodnej kandidátky, kedy je možný najbližší možný termín predstavenia prvej vhodnej kandidátky a systém platby.

Ak budete súhlasiť s týmito podmienkami, navrhne sa Vám cenová ponuka, možný termín nástupu a určí sa kontaktná osoba zodpovedná za starostlivosť o Vás.

Najneskôr do 10 pracovných dní Vám naplánujeme prvé stretnutia s vhodnými kandidátkami, t.j. tými, ktoré spĺňajú Vami zadané požiadavky. Ešte pred stretnutiami dostanete podrobné profily potenciálnych opatrovateliek pre Vaše deti. Na stretnutiach Vám odporúčame využiť ďalší priestor na otázky a zároveň si všímať ako na ne reaguje Vaše dieťa a ako by sa Vám osobne s nimi spolupracovalo.

Ak si ani po tomto stretnutí nie ste úplne istí, ktorá z opatrovateliek je Vás vhodná, odporúčame Vám dohodnúť si prostredníctvom nás reálne opatrovanie detí vybranými kandidátkami.  Tieto 3- hodinové “spoznávania” sú zdarma a sú overeným spôsobom uistenia sa a výberu Vašej dobrej opatrovateľky.

Kontaktujte nás na tel. čísle  0911 722 473 alebo vyplňte nezáväznú objednávku a                    do 24 hodín Vás spätne oslovíme.