Dobré opatrovateľky v zahraničí

Dobrá opatrovateľkaDobré opatrovateľky sú žiadané aj v zahraničí. Aktuálne spolupracujeme s agentúrami v USA a vo Švajčiarsku a sme priebežne informovaní o voľných pozíciách pre aupair v oboch krajinách.

Ak ovládate základy nemeckého, anglického alebo francúzskeho jazyka, odporúčame vám tieto voľné pracovné miesta:

Pre anglicky hovoriace opatrovateľky, ktoré majú záujem o ročné pobyty v zahraničí a získať skúsenosť s americkou kultúrou a zvykmi, odporúčame program Great aupair.

Máte záujem o programoch aupair vedieť viac? Kontaktujte nás na info@dobraopatrovatelka.sk alebo na tel. čísle: 0911 722 473. Ďakujeme!