Veselú Veľkú noc prajeme!

velka_noc_vajciaSladké koláče, ohybné korbáče, vodu studenú, šunku údenú, veľa radosti a málo starosti praje

Dobrá opatrovateľka