Otázka od kronikárky Maduly pre mesiac jún

Kronikárka Madula

Všetci, čo ste včera s nami absolvovali prehliadku Rozprávková Bratislava, ale aj tí, ktorí ste nestihli prísť, čaká aj tento týždeň súťažná otázka.

Kronikárka Madula sa pýta: “Koľko rokov mal Mozart, keď prišiel do Bratislavy koncertovať?”

a/ 5 rokov, b/ 8 rokov, c/ 6 rokov

Ten z Vás, kto prvý odpovie, bude mať účasť na nasledujúcej Rozprávkovej Bratislave pre seba a celú svoju rodinu zdarma.